2013 – "הלכת דיין" – רגע לפני הדיון הנוסף: הצעה לפרשנות תכליתית של חוק המרשם הפלילי בתגובה למאמרו של פרופ' חמי בן נון (פורסם בנבו)

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit